• Felhívás

     • Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink!

      A SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által javasolt irányelvek szerint az iskolai oktatás felfüggesztése következtében az iskola igazgatósága és a pedagógiai tanács az alábbi irányelveket fogadta el az év végi értékeléssel kapcsolatban:

      • A távoktatás alatt a tanulók értékelése szóbeli értékelés, írásbeli értékelés alapján történik (nem érdemjegyekkel). A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a pedagógus elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti.

       

      • Az értékelés figyelembe veszi a tanuló életkorát és egyéni sajátosságait, képességeit, lehetőségeit, valamint sajátos nevelési igényeit, tekintettel a tanuló állapotára, esetlegesen a családi történésekre is, melyeket az adott helyzet eredményez.
        
      • Az értékelés kiemeli a pozitívumokat, a fejlődést, a haladást, de figyelmeztet a tanuló által elkövetett hibákra, valamint megfelelő lépeseket és módokat javasol a javításukra.
        
      • Különös figyelmet fordítunk az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire a felfüggesztett iskolai oktatás során (technikai felszereltség, internethozzáférés, több iskolaköteles gyermek a családban, home office formában dolgozó szülők).

       

      • A tanulók nem lesznek értékelve tesztek és írásbeli vizsgák alapján.
        
      • Az iskolai oktatás újrakezdése után az írásbeli és a szóbeli vizsgáztatás legalább három hétig elmarad.
        
      • A tanulók munkáit a pedagógusok rendszerezik, archiválják, hiszen a munkák az év végi értékelés szerves részét képezik. (Ez a tanuló munkáinak összeállított gyűjteménye a távoktatás során.)
        
      • A tantárgybizottság vezetőinek javaslata és a pedagógiai tanács jóváhagyása alapján az első osztály tanulóinak év végi értékelése szóbeli értékelés alapján történik.

       

      • Az alsó tagozat további évfolyamaiban (2.3.4.) a nevelési tantárgyak az év végi értékelésnél nem érdemjeggyel lesznek osztályozva, hanem az „abszolválta“ kifejezés kerül a bizonyítványba. Ezek a következő tantárgyak: képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, munkára nevelés, testnevelés és sport, etikai nevelés, hitoktatás.
        
      • Az alsó tagozat évfolyamaiban (2.3.4.) a nevelési tantárgyakon kívül a többi tantárgy (magyar nyelv, szlovák nyelv, angol nyelv, matematika, honismeret, informatika, környezetismeret, természetismeret) év végi értékelése érdemjegyekkel történik.

       

      • A felső tagozat összes évfolyamában a a nevelési tantárgyak az év végi értékelésnél nem érdemjeggyel lesznek osztályozva, hanem az „abszolválta“ kifejezés kerül a bizonyítványba. Ezek a következő tantárgyak: képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, munkára nevelés, technika, testnevelés és sport, etikai nevelés, hitoktatás.
        
      • A felső tagozat összes évfolyamában a nevelési tantárgyakon kívül a többi tantárgy (magyar, nyelv, szlovák nyelv, angol nyelv, matematika, fizika, geográfia, történelem, polgári nevelés, informatika, biológia, kémia) értékelése érdemjegyekkel fog történni.

       

      • Intézményünk minden évfolyamában (másodiktól kilencedikig) a szlovák nyelvű beszélgetés év végi értékelése nem érdemjeggyel lesz értékelve, hanem az „abszolválta“ kifejezés kerül a bizonyítványba.

       

      • Indokolt vagy kivételes helyzetekben elrendelhető a felsőbb évfolyamba való lépés előtt azoknak a tanulóknak a vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit, (ha a tanuló nem működik együtt, nem végzi, pótolja, oldja a kiadott és meghatározott feladatokat) és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el.
       A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020.
       augusztus 31- ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a pedagógiai tanács hoz döntést.

       

      Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a a tanulók értékelése a távoktatás alatt minden esetben az SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium utasításai alapján történik. Amennyiben változás lesz a tanulói értékelést illetően, tájékoztatjuk Önöket.

       

       

      Köbölkút, 2020. 4. 30.                                                             Mgr. Czibor Katalin, igazgatónő

     • EduPage alklamazás

     • Szép napot!

      Segítség a feladatok elküldéséhez az EduPage alkalmazással (letölthető a Play Áruházról, vagy a App Store-ról). Letöltés után 1x meg kell adni a belépési adatokat (név, jelszó és az iskolát - stampay):

      1. Lefényképezni a megoldott feladatot.
      2. Üzenetek / Správy
      3. Jobb alsó sarokban kis ceruza (piros)
      4. Üzenetek / Správy
      5. Tanár / Iba ucitelia (lila)
      6. Kiválasztani a tanárt
      7. Megírni az üzenetet (mivel kapcsolatban küldöd az üzenetet)
      8. Bal alsó sarokban kapocs jelecske
      9. Kiválasztani a képet / képeket
      10. Jobb alsó sarokban Pridat vybrane (zöld)
      11. Küldeni / Odoslat

      A 8-as pontnál engedélyezni kell a hozzáférést a képekhez (1. alkalommal).

       

      Az alkalmazás telepítése után minden alkalommal üzenetet kapunk, ha új feladat, üzenet stb érkezik. Nem kell a számítógép előtt ülni és lesni az új értesítéseket. :)

     • Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

     • Kedves GYEREKEK!

      Itt a tavasz legszebb ünnepe. :-) Sajnos ez a rendkívüli helyzet különleges húsvéti szünettel ajándékozott meg Benneteket. De süt a nap és mi egészségesek vagyunk. Ez a lényeg!

      Biztosan hiányoznak az osztálytársak, a barátok, talán még a pedagógusaitok is? Gondolom, hiányzik a napi koránkelés, esetleg a dolgozatírások is? :-)

      Köszönöm nektek, hogy ügyesen „felvettétek a tempót“, hogy nem hanyagoltátok el a feladataitokat, hogy állandó kapcsolatban vagytok a tanítóitokkal.

      Hogy mikor találkozunk az iskolában? Sajnos ezt még senki nem tudja megmondani... Éppen ezért folytatni kell a tanulást, majd! De most az ünnepek alatt (különben is húsvéti szünet lenne) dugjátok el az iskolatáskát és a házi feladatokat, :-) Lazítsatok, pihenjetek, mert komoly munkát végeztetek az elmúlt hetekben. :-)

       

      Tisztelt SZÜLŐK!

      Iskolánk nevelőtestülete névében megköszönöm, hogy együttműködőek voltak, segítették munkánkat és tudatosították, hogy a hagyományos tanítás felfüggesztése nem szünetet jelent, hanem kemény otthoni tanulást.

      Most Önök is pihenjenek néhány napot :-), hiszen a hétfőn feladott leckéket csak az ünnepek utáni pénteken kell elküldeni.

       

      Kedves KOLLÉGÁIM!

      Pár hete gyökeresen megváltozott a munkánk és én büszkén mondhatom, hogy ebben a helyzetben is példásan helytálltatok. Köszönöm hozzáállásotokat, hozzáértéseteket a napi kölcsönös kommunikációt és az odafigyelést. Remélem Ti is félretettétek az „iskolát a számítógépet“ és holnaptól élvezitek a szabadságot.

      MINDENKINEK KÍVÁNOK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET, FELTÖLTŐDÉST, PIHENÉST, SOK POZITÍV GONDOLATOT! DE LEGFŐKÉPP JÓ EGÉSZSÉGET ÉS BOLDOG CSALÁDI EGYÜTTLÉTEKET EBBEN A NEHÉZ IDŐSZAKBAN!

     • FIGYELEM !!!

     • Tisztelt Szülők!

      Értesítem Önöket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az iskolai oktatás a jövő héten is szünetel, vagyis egyelőre meghatározatlan ideig zárva marad az iskola.Az Oktatásügyi Minisztérium tájékoztatása szerint tudatom Önökkel, hogy:- elmarad a 9. évfolyamosok áprilisi tesztelése,- a középiskolákra a jelentkezést május 15-ig kell beadni, orvosi igazolásra nem lesz szükség, a felvételi jelentkezési lapok beküldését az egyes középiskolákba az alapiskola biztosítja,- a középiskolai felvételik időpontját kitolták, legkésőbb június 30-ig lesznek megtartva,- az elsősök beiratkozásának időpontja április 15-től április 30-ig megy végbe, erről később tájékoztatjuk a leendő elsőseink szüleit.

      Embertpróbáló heteket élünk. Nehéz ez a gyermeknek, szülőnek és higgyék el a pedagógusoknak is. Mindenki próbál a legjobb szándéka, tudása mellett megfelelni a jelenlegi helyzetnek. Eltelt 2 hét, „távoktattunk”, alkalmaztuk a világháló különböző eszközeit. Edupage, skype, messenger, youtobe, facebook … . Tanulóink (alsó tagozaton a szülők segítségével) visszaküldték a feladataikat, dolgoztak legjobb tudása szerint. Kérjük Önöket, tegyék lehetővé, hogy gyermekük az elkövetkezendő hetekben is így végezhessék „munkájukat“.Átértékelve az elmúlt 2 hét tapasztalatait, (naponta a tanórák szerint küldött feladatok néhány családban talán bonyodalmakat okoztak ) kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy BEVEZETJÜK a HÉTFŐ és PÉNTEK napokat a feladatok elküldéséhez és a visszacsatoláshoz. Ez annyit jelent, hogy mindenki a tantárgyakból hétfőn megkapja a feladatait és a tudása, EGYÉNI KÉPESSÉGE alapján péntek délután 17.00 óráig visszaküldi azokat. Kérjük a kedves Szülőket, hogy figyeljenek oda az elküldött feladatokra. Lehetőségeikhez mérten segítsék, ellenőrizzék gyermekük tevékenységét, hogy naponta folyamatosan dolgozzanak, ismételjenek, ne maradjon megoldatlan leckéjük! Nem szeretnénk őket leterhelni, csak folyamatos munkára ösztönözni ebben a nehéz helyzetben. Ezért is adunk elegendő időt minden tanulónknak a feladatok elvégzésére, amelyek egyes tananyagok megerősítésére, begyakorlására szolgálnak.

      MÉG 1 FONTOS INFORMÁCIÓ!
      A tanító nénik, tanító bácsik naponta 10.00 és 11.00 óra között online elérhetőek lesznek. Ez azt jelenti, hogy várják a kérdéseket, segítséget nyújtanak, csak jelezzetek. Biztosan lesznek osztályfőnöki „videochatek“ is előzetes megbeszélések alapján. A lényeg, hogy folyamatosan tájékoztassátok, segítsétek egymást a világháló segítségével.

      Kedves Szülők!
      Azt is tudjuk, nincs minden családban megfelelő technikai háttér a feladatok elvégzésére. Ezért is próbálunk különböző távoktatási eszközöket alkalmazni. Amennyiben tanulóink közül valakinek szüksége lenne eszközre a munkájához, mert az otthoni nem működik, (gondolok itt a táblagépre, laptopra) jelezzen. Megoldható.

      Most a KILENCEDIKESEINKNEK üzenem!
      Kérlek Benneteket használjátok ki ezeket a „különleges“ heteket!Tudatosan készüljetek a felvételi vizsgákra. Erre az egyes felvételi tantárgyakat oktatópedagógusok figyelnek. A felvételi kritériumokat a legtöbb középiskola a saját honlapján hirdeti, ezeket érdemes alaposan átolvasni.Végül még 1 dolgot el kell árulnom. Mindenkinek jó otthon, de már nagyon várjuk, hogy az iskolapadban lássunk benneteket és halljuk azt az őrületes ricsajt a folyosón!

      Kívánok minden tanulónknak és családjának kitartást, jó együttműködést, egészséges, mosolygós tavaszi napokat! Vigyázzatok Magatokra! Maradjatok otthon! 

      Üdvözlettel igazgató néni

     • Március 15.

     • Nem hagyhattuk ki! :) A sok felkészülés meghozta gyümölcsét. DE MEGÉRTE! Ha nézők nélkül is, de előadtuk ünnepi műsorunkat. Köszönjük Pintér, Hegedűs és Codner tanító néni! Üdvözlettel a 9. osztály tanulói

     • Papírgyűjtés volt ... nincs

     • Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az évente kétszer megszervezett hagyományos iskolai papírgyűjtésünk elmarad. :( Az ok (sajnos) a papír felvásárlásának a feltételei, miszerint az összegyűjtött papír elszállításáért és leadásáért is fizetni kellene az iskolának. Mivel már az őszi papírgyűjtést is 135 € ráfizetéssel zártuk (a szorgalmas gyermeki és szülői munka ellenére), azt gondoljuk, amíg a felvásárlás feltételei nem változnak nen kapcsolódunk be a gyűjtésbe. Természetesen továbbra is a hulladék szelektálására neveljük gyermekeinket, a községi hivatal által megszabott napokon fogjuk a szeméttárolók mellé kihelyezni az iskolában összegyűlt papírt. Megértésüket köszönjük. A mellékelt régi képekkel próbáljuk szemléltetni a rengeteg munkát, ám "csudajó" gyermeki hangulatot a gyűjtések alkalmával! :-) Az iskola igazgatósága

     • 2 %

     • Tisztelt Támogatónk!

      Köszönjük eddigi  támogatását. Az elmúlt években iskolánk  szülői  szövetsége a 2%-ból befolyt összeget gyermekeink hasznára fordította:  tanulóink  biztosítása, utaztatása sport- és tanulmányi versenyekre, a diákkönyvtár állományának bővítése, segédeszközök vásárlása, hozzájárulás az iskolai kirándulásokhoz,  gyermeknapi programok, rendhagyó tanórák, Stampay - hét, együttműködés az óvodákkal, stb. Ezúton kérjük, az idén is gondoljanak intézményünkre, hogy gyermekeink oktatását, nevelését  érdekesebbé, színvonalasabbá tehessük. Reméljük, hogy  továbbra is számíthatunk a segítségére. Jó egészséget, sikeres évet kívánunk!                                      

      Czibor Katalin, igazgatónő

     • Stampay Jánosra emlékeztünk

     • Iskolánk névadója Stampay János iskolaigazgató, és kántortanító halálának 60. évfordulójára emlékeztünk. Stampay János kántortanítóként, iskolaigazgatóként közel 70 évig munkálkodott községünkben, Iskolánk nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy névadónknak Stampay Jánosnak szellemi hagyatékát ápoljuk.Tetteinkben, szellemiségünkben igyekszünk hasonló értékeket közvetíteni gyermekeinknek. A tegnapi megemlékezés is méltó alkalom volt arra, hogy tisztelettel emlékezzünk munkásságára és kegyelettel adózzunk különleges egyéniségének. Köszönjük, hogy együtt emlékezhettünk Stampay János unokáival: Szolecky Feri bácsival,és Lola nénivel, Rombauerné Lovas Tündével (dédunokával), és férjével Rombauer Tamással. Örülünk, hogy első alkalommal látogatott el hozzánk ifj. Botos István Stampay János testvérének, Miklósnak a dédunokája. Sajnos betegség miatt néhányan nem tudtak részt venni amegemlékezésen. Köszönöm István atyának, az iskola alkalmazottainak, a szakács néniknek, a Cantate Domino kórusnak, Bebiák Alexandra kántornak és mindenkinek, aki vasárnap eljött, hogy együtt emlékezzünk iskolánk névadójára.

     • 2. farsangi diákbál

     • Remek hangulat, kultúrált szórakozás, csinos fiatalok! :-) Ez jellemezte a 2. diákbálunkat... és persze a kitűnő szervezés! :-) Köszönet a kilencedikes tanulóinknak és osztályfőnöküknek! :-)

     • Meghívó

     • Meghívó iskolánk névadójának, STAMPAY JÁNOS, iskolaigazgató, tanító és kántor halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékmisére

     • Karácsonyváró ünnepi műsorunk

     • "Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai." BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ! :-)