• FELHÍVÁS

 • EduPage előadás

  Tisztelt Szülők!

   

  Érteítjük Önöket, hogy 2020. október 27-én, kedden 17:30-kor  ZOOM-os előadásra kerül sor az EduPage alkalmazás használatáról (ismétlés 2020. október 29-én, csütörtökön 17:30-kor). Az előadásról videofelvétel készül, így bármikor visszanézhető. Csatlakozni az alábbi linkre kattintva lehet az előadás előtt 15 perccel.

   

  Ajánlatos lenne 2 készülék az adott időpontban:
  az egyiken az előadás, a másikon az EduPage alkalmazás.

   

  https://ovb.zoom.us/j/96339742596?pwd=RnFYYkdKZTlhV2FLYmJ4K2E4aTdyZz09

  Meeting ID: 963 3974 2596

  Password: 373271

   

  Tisztelettel

  Kunyik Tamás

   

  U.i.: Az előadás csak abban az esetben lesz megtartva, amennyiben lesz érdeklődő,
  tehát az adott nap 17:45-ig várok.

 • Távoktatás 2020/2021

 • Október 6.

  Rendhagyó, ám méltóságteljes ünnepi megemlékezést készítettek immár hagyományosan a 9. évfolyam tanulói.

  Köszönjük Dudek, Varga Cselédka és Hegedüs tanító nénik irányítását a sok-sok óra felkészülést.

  "...Mert jövőt építeni a múlt ismerete és tisztelete nélkül nem lehet."

 • Rendhagyó tanévnyitó :(

  Szeretettel köszöntünk Benneteket a stampaysok családjában.Leljétek örömötöket a tanulásban, szerezzetek sok barátot, de mindenekelőtt érezzétek jól magatokat közöttünk. Kívánom, hogy tudásotokkal, ügyességetekkel, képességeitekkel sokszor örvendeztessétek meg szüleiteket, tanítóitokat. Kedves Kollegáim,Tanulóink!Az új iskolaév küszöbén mindenkinek kívánok vírusmentes  jó egészséget, sok sikert, kitartást és munkakedvet.A tanulóknak külön kívánom, hogy valóban érezzék át a tanulás fontosságát, a tudás szükségességét.

 • Mert megérdemelték ...

  Köszönöm kolleganőinknek FODOR VALÉRIÁNAK és GULYÁS JÚLIÁNAK több évtizedes becsületes, odaadó pedagógiai munkáját.Szívünkből kívánjuk, hogy nyugdíjas éveitek teljenek jókedvben, egészségben, szeretetben...... és egyben GRATULÁLUNK az SZMPSZ 20.Országos Tanévnyitó Ünnepségén átvett Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott köznevelési díjhoza Pedagógus Szolgálati Emlékérmhez.

 • Két keréken iskolába

 • Új nyilatkozat!!!

  Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy gyermekük iskolai belépéséhez (3 napi hiányzás után) az iskolai honlapra kifüggesztett szülői nyilatkozatot használják. (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti)


              Megértésüket köszönjük.

                                                                    az iskola igazgatósága

 • Felhívás !!!

 • Szülők figyelmébe!

  Felhívjuk a tisztelt Szülők figyelmét, hogy 2020. június 1-jétől az Oktatási Minisztérium rendelkezése alapján a biztonságos oktató-nevelőmunkával kapcsolatban a következő előírásokat kell megtartanunk:

   

  • Amikor a tanuló először iskolába lép, a törvényes képviselő köteles nyilatkozatot leadni a gyermek egészségi állapotáról. Ellenkező esetben az iskola nem fogadhatja a tanulót. A nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról, ill. az iskolában is beszerezhető. Ezt a nyilatkozatot 3 és ettől hosszabb napi hiányzás esetén meg kell ismételni.
  • Az intézménybe csak egészséges tanuló léphet be.
  • A törvényes képviselő felelőssége, hogy a tanulót csak a vele egy háztartásban élő személy kísérheti iskolába és haza. A kísérőnek megfelelő védőfelszerelést /szájmaszk, kendő, sál/ kell viselnie, és az épület előtt megtartania a 2 m távolságot.  
  • A tanulót kísérő személy a járványügyi intézkedések miatt az iskola épületébe nem léphet be.
  • Az ügyeletes pedagógus az iskolába érkező tanulónak minden reggel megméri a testhőmérsékletét, és kézfertőtlenítővel kezet mosat vele.
  • Abban az esetben, ha a tanulón észleli a járvány tüneteit, ill. testhőmérséklete

  37,0 °C és attól  magasabb lesz, nem vehet részt az oktatáson. A szülőnek a tanulót haza kell vinnie legalább 2 napra, és orvoshoz kell fordulnia.

  • tanuló az épületbe csak szájmaszkban léphet be. Belépés előtt fertőtleníti a kezét, és a szekrényében elhelyezi a pót maszkot.
  • szülőnek biztosítania kell a tanuló egész napi folyadékszükségletét névvel ellátott üvegben.

   

   

  A kiírással felmerülő kérdések esetén a következő tel. számon érdeklődhet:  0905 279 115

   

   

   

  Megértésüket köszönjük!                                                          Czibor Katalin
                                                                                                      igazgatónő

 • Felhívás

 • Felhívás

  Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink!

  Az iskola igazgatósága tudatja Önökkel, hogy a SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által javasolt irányelvek alapján 2020. június 1-től újraindul az oktatás  az 1-5 évfolyamokban és az iskolai klubokban (napköziben).

  A Szlovák Kormány döntése értelmében az iskolátogatás önkéntes alapon indul, vagyis a tanuló törvényes képviselője dönti el, hogy engedélyezi-e gyermeke számára az iskolába lépést.

  A júniusi hónap folyamán a tanítás nem az eddig megszokott órarend szerint folytatódik. A hangsúly az ismétlésen, a gyakorláson, a nevelési tantárgyakon, a gyermekek készségeinek, kompetenciáinak fejlesztésén és természetesen a találkozás örömén lesz. Írásbeli felmérés, feleltetés ebben az iskolaévben már nem lesz. Megfelelő időjárás esetén a szabad levegőn, az iskolaudvaron való tartózkodást fogjuk előnyben részesíteni, betartva az előírt távolságokat más tanulói csoportoktól.

  Azok a tanulók, akik nem vesznek részt az iskolai oktatásban, természetesen folytatják az otthoni tanulást. Erről bővebben majd az igények felmérése után tájékoztatjuk a kedves Szülőket.

  A júniusi iskolanyitás legfontosabb feltétele a higiéniai óvintézkedések maximális betartása. Iskolánk bebiztosította a szükséges eszközöket, a tisztítószereket, kézfertőtlenítőket, lázmérőket, szájmaszkokat, kesztyűket, kéztörlőket. Egy tanítási nap folyamán a tantermeket legalább kétszer fertőtleníteni fogjuk. A reggeli érkezéskor a gyermekek kézfertőtlenítéssel léphetnek be az iskola épületébe. A tanulók testhőmérsékletének mérését a pedagógusok biztosítják majd. A nap további részében a gyermekek folyékony szappannal mosnak kezet, rendszeresen használják a kézfertőlenítőt és papírtörlővel törölköznek. Természetesen igyekszünk betartani más csoportoktól a kellő távolságot. A tantermek, az ajtók, toalettek folyamatosan fertőtlenítve lesznek.

  Az iskola pedagógusai és alkalmazottai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekek higiénikus, biztonságos környezetben tartózkodjanak a nap folyamán.

   Fontos tudnivalók:

  -  A tanítás 7.30-tól 12.00 óráig tart.

  - Az iskolai klub az alsó tagozatosak részére 15.30-ig lesz (amennyiben lesz rá igény)  (kérjük jelezze, ha gyermekét napközibe szeretné járatni és azt is, hány óráig fog ott tartózkodni).

  - Az étkezés vagyis az ebéd az iskolai étkezdében lesz, ez függőben van a jelentkezők számától. Ha nem lesz főzés, a szülőnek otthonról kell bebiztosítania gyermeke hideg étkeztetését (kérjük ezért, mindenki jelezze, ha igényli gyermekének a meleg ebédet).

  - A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja.

  - A felnőttek csupán a bejáratig kísérhetik gyermeküket, az iskola épületébe nem léphetnek be.

  - A szülőnek az iskolalátogatás megkezdésével le kell adnia egy rövid nyilatkozatot gyermeke egészségi állapotával kapcsolatban. Ha gyermeke ezt követően 3 vagy több tanítási napot hiányzik az iskolából, a nyilatkozatot ismét be kell adnia. (Ez a nyomtatvány letölthető majd az iskola honlapjáról, elküldik elektronikusan az osztályfőnökök, vagy kikérhető az iskolából).

  - A szülők (vagy a fent nevezett családtagok) csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket.

  - Minden gyermeknek védőmaszkban kell érkeznie, de az osztályban ezt már nem kell viselnie, csak a saját osztálytermén kívül ( kérjük a szülőket, hogy minden napra még egy maszkot és papírzsebkendőt is biztosítsanak gyermeküknek).

   

  A 6-9. évfolyam tanulói részére a minisztérium rendelet alapján tovább folytatódik a távoktatás.

   

  Azért, hogy tervezni tudjuk az újraindítást, kérjük a Szülőket jelezzenek vissza legkésőbb május 25-ig (hétfő estig) az osztályfőnököknek (a tanulói csoportokon keresztül, telefonon stb.), hogy gyermekük június 1-jével visszatér-e az iskolába.

  Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

   

  Köbölkút, 2020.5.22.                                                                       Czibor Katalin, igazgató

 • Üdvözlet

 • Felhívás

  Tisztelt Szülők, kedves Tanulóink!

  A SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által javasolt irányelvek szerint az iskolai oktatás felfüggesztése következtében az iskola igazgatósága és a pedagógiai tanács az alábbi irányelveket fogadta el az év végi értékeléssel kapcsolatban:

  • A távoktatás alatt a tanulók értékelése szóbeli értékelés, írásbeli értékelés alapján történik (nem érdemjegyekkel). A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a pedagógus elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti.

   

  • Az értékelés figyelembe veszi a tanuló életkorát és egyéni sajátosságait, képességeit, lehetőségeit, valamint sajátos nevelési igényeit, tekintettel a tanuló állapotára, esetlegesen a családi történésekre is, melyeket az adott helyzet eredményez.
    
  • Az értékelés kiemeli a pozitívumokat, a fejlődést, a haladást, de figyelmeztet a tanuló által elkövetett hibákra, valamint megfelelő lépeseket és módokat javasol a javításukra.
    
  • Különös figyelmet fordítunk az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire a felfüggesztett iskolai oktatás során (technikai felszereltség, internethozzáférés, több iskolaköteles gyermek a családban, home office formában dolgozó szülők).

   

  • A tanulók nem lesznek értékelve tesztek és írásbeli vizsgák alapján.
    
  • Az iskolai oktatás újrakezdése után az írásbeli és a szóbeli vizsgáztatás legalább három hétig elmarad.
    
  • A tanulók munkáit a pedagógusok rendszerezik, archiválják, hiszen a munkák az év végi értékelés szerves részét képezik. (Ez a tanuló munkáinak összeállított gyűjteménye a távoktatás során.)
    
  • A tantárgybizottság vezetőinek javaslata és a pedagógiai tanács jóváhagyása alapján az első osztály tanulóinak év végi értékelése szóbeli értékelés alapján történik.

   

  • Az alsó tagozat további évfolyamaiban (2.3.4.) a nevelési tantárgyak az év végi értékelésnél nem érdemjeggyel lesznek osztályozva, hanem az „abszolválta“ kifejezés kerül a bizonyítványba. Ezek a következő tantárgyak: képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, munkára nevelés, testnevelés és sport, etikai nevelés, hitoktatás.
    
  • Az alsó tagozat évfolyamaiban (2.3.4.) a nevelési tantárgyakon kívül a többi tantárgy (magyar nyelv, szlovák nyelv, angol nyelv, matematika, honismeret, informatika, környezetismeret, természetismeret) év végi értékelése érdemjegyekkel történik.

   

  • A felső tagozat összes évfolyamában a a nevelési tantárgyak az év végi értékelésnél nem érdemjeggyel lesznek osztályozva, hanem az „abszolválta“ kifejezés kerül a bizonyítványba. Ezek a következő tantárgyak: képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, munkára nevelés, technika, testnevelés és sport, etikai nevelés, hitoktatás.
    
  • A felső tagozat összes évfolyamában a nevelési tantárgyakon kívül a többi tantárgy (magyar, nyelv, szlovák nyelv, angol nyelv, matematika, fizika, geográfia, történelem, polgári nevelés, informatika, biológia, kémia) értékelése érdemjegyekkel fog történni.

   

  • Intézményünk minden évfolyamában (másodiktól kilencedikig) a szlovák nyelvű beszélgetés év végi értékelése nem érdemjeggyel lesz értékelve, hanem az „abszolválta“ kifejezés kerül a bizonyítványba.

   

  • Indokolt vagy kivételes helyzetekben elrendelhető a felsőbb évfolyamba való lépés előtt azoknak a tanulóknak a vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit, (ha a tanuló nem működik együtt, nem végzi, pótolja, oldja a kiadott és meghatározott feladatokat) és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el.
   A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020.
   augusztus 31- ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a pedagógiai tanács hoz döntést.

   

  Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a a tanulók értékelése a távoktatás alatt minden esetben az SZK Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium utasításai alapján történik. Amennyiben változás lesz a tanulói értékelést illetően, tájékoztatjuk Önöket.

   

   

  Köbölkút, 2020. 4. 30.                                                             Mgr. Czibor Katalin, igazgatónő

 • ZOOM program letöltése

  A ZOOM program számítógépes verziója ide kattintva tölthető le.

  Ha az előző link nem működik, innen tölthető le az aktuális verzió.

  Tabletra, telefonra a Play Áruház vagy az App Store segítségével tudjátok telepíteni.

 • EduPage alklamazás

  Szép napot!

  Segítség a feladatok elküldéséhez az EduPage alkalmazással (letölthető a Play Áruházról, vagy a App Store-ról). Letöltés után 1x meg kell adni a belépési adatokat (név, jelszó és az iskolát - stampay):

  1. Lefényképezni a megoldott feladatot.
  2. Üzenetek / Správy
  3. Jobb alsó sarokban kis ceruza (piros)
  4. Üzenetek / Správy
  5. Tanár / Iba ucitelia (lila)
  6. Kiválasztani a tanárt
  7. Megírni az üzenetet (mivel kapcsolatban küldöd az üzenetet)
  8. Bal alsó sarokban kapocs jelecske
  9. Kiválasztani a képet / képeket
  10. Jobb alsó sarokban Pridat vybrane (zöld)
  11. Küldeni / Odoslat

  A 8-as pontnál engedélyezni kell a hozzáférést a képekhez (1. alkalommal).

   

  Az alkalmazás telepítése után minden alkalommal üzenetet kapunk, ha új feladat, üzenet stb érkezik. Nem kell a számítógép előtt ülni és lesni az új értesítéseket. :)

 • Beiratkozás

 • Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

  Kedves GYEREKEK!

  Itt a tavasz legszebb ünnepe. :-) Sajnos ez a rendkívüli helyzet különleges húsvéti szünettel ajándékozott meg Benneteket. De süt a nap és mi egészségesek vagyunk. Ez a lényeg!

  Biztosan hiányoznak az osztálytársak, a barátok, talán még a pedagógusaitok is? Gondolom, hiányzik a napi koránkelés, esetleg a dolgozatírások is? :-)

  Köszönöm nektek, hogy ügyesen „felvettétek a tempót“, hogy nem hanyagoltátok el a feladataitokat, hogy állandó kapcsolatban vagytok a tanítóitokkal.

  Hogy mikor találkozunk az iskolában? Sajnos ezt még senki nem tudja megmondani... Éppen ezért folytatni kell a tanulást, majd! De most az ünnepek alatt (különben is húsvéti szünet lenne) dugjátok el az iskolatáskát és a házi feladatokat, :-) Lazítsatok, pihenjetek, mert komoly munkát végeztetek az elmúlt hetekben. :-)

   

  Tisztelt SZÜLŐK!

  Iskolánk nevelőtestülete névében megköszönöm, hogy együttműködőek voltak, segítették munkánkat és tudatosították, hogy a hagyományos tanítás felfüggesztése nem szünetet jelent, hanem kemény otthoni tanulást.

  Most Önök is pihenjenek néhány napot :-), hiszen a hétfőn feladott leckéket csak az ünnepek utáni pénteken kell elküldeni.

   

  Kedves KOLLÉGÁIM!

  Pár hete gyökeresen megváltozott a munkánk és én büszkén mondhatom, hogy ebben a helyzetben is példásan helytálltatok. Köszönöm hozzáállásotokat, hozzáértéseteket a napi kölcsönös kommunikációt és az odafigyelést. Remélem Ti is félretettétek az „iskolát a számítógépet“ és holnaptól élvezitek a szabadságot.

  MINDENKINEK KÍVÁNOK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET, FELTÖLTŐDÉST, PIHENÉST, SOK POZITÍV GONDOLATOT! DE LEGFŐKÉPP JÓ EGÉSZSÉGET ÉS BOLDOG CSALÁDI EGYÜTTLÉTEKET EBBEN A NEHÉZ IDŐSZAKBAN!

 • FIGYELEM !!!

  Tisztelt Szülők!

  Értesítem Önöket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az iskolai oktatás a jövő héten is szünetel, vagyis egyelőre meghatározatlan ideig zárva marad az iskola.Az Oktatásügyi Minisztérium tájékoztatása szerint tudatom Önökkel, hogy:- elmarad a 9. évfolyamosok áprilisi tesztelése,- a középiskolákra a jelentkezést május 15-ig kell beadni, orvosi igazolásra nem lesz szükség, a felvételi jelentkezési lapok beküldését az egyes középiskolákba az alapiskola biztosítja,- a középiskolai felvételik időpontját kitolták, legkésőbb június 30-ig lesznek megtartva,- az elsősök beiratkozásának időpontja április 15-től április 30-ig megy végbe, erről később tájékoztatjuk a leendő elsőseink szüleit.

  Embertpróbáló heteket élünk. Nehéz ez a gyermeknek, szülőnek és higgyék el a pedagógusoknak is. Mindenki próbál a legjobb szándéka, tudása mellett megfelelni a jelenlegi helyzetnek. Eltelt 2 hét, „távoktattunk”, alkalmaztuk a világháló különböző eszközeit. Edupage, skype, messenger, youtobe, facebook … . Tanulóink (alsó tagozaton a szülők segítségével) visszaküldték a feladataikat, dolgoztak legjobb tudása szerint. Kérjük Önöket, tegyék lehetővé, hogy gyermekük az elkövetkezendő hetekben is így végezhessék „munkájukat“.Átértékelve az elmúlt 2 hét tapasztalatait, (naponta a tanórák szerint küldött feladatok néhány családban talán bonyodalmakat okoztak ) kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy BEVEZETJÜK a HÉTFŐ és PÉNTEK napokat a feladatok elküldéséhez és a visszacsatoláshoz. Ez annyit jelent, hogy mindenki a tantárgyakból hétfőn megkapja a feladatait és a tudása, EGYÉNI KÉPESSÉGE alapján péntek délután 17.00 óráig visszaküldi azokat. Kérjük a kedves Szülőket, hogy figyeljenek oda az elküldött feladatokra. Lehetőségeikhez mérten segítsék, ellenőrizzék gyermekük tevékenységét, hogy naponta folyamatosan dolgozzanak, ismételjenek, ne maradjon megoldatlan leckéjük! Nem szeretnénk őket leterhelni, csak folyamatos munkára ösztönözni ebben a nehéz helyzetben. Ezért is adunk elegendő időt minden tanulónknak a feladatok elvégzésére, amelyek egyes tananyagok megerősítésére, begyakorlására szolgálnak.

  MÉG 1 FONTOS INFORMÁCIÓ!
  A tanító nénik, tanító bácsik naponta 10.00 és 11.00 óra között online elérhetőek lesznek. Ez azt jelenti, hogy várják a kérdéseket, segítséget nyújtanak, csak jelezzetek. Biztosan lesznek osztályfőnöki „videochatek“ is előzetes megbeszélések alapján. A lényeg, hogy folyamatosan tájékoztassátok, segítsétek egymást a világháló segítségével.

  Kedves Szülők!
  Azt is tudjuk, nincs minden családban megfelelő technikai háttér a feladatok elvégzésére. Ezért is próbálunk különböző távoktatási eszközöket alkalmazni. Amennyiben tanulóink közül valakinek szüksége lenne eszközre a munkájához, mert az otthoni nem működik, (gondolok itt a táblagépre, laptopra) jelezzen. Megoldható.

  Most a KILENCEDIKESEINKNEK üzenem!
  Kérlek Benneteket használjátok ki ezeket a „különleges“ heteket!Tudatosan készüljetek a felvételi vizsgákra. Erre az egyes felvételi tantárgyakat oktatópedagógusok figyelnek. A felvételi kritériumokat a legtöbb középiskola a saját honlapján hirdeti, ezeket érdemes alaposan átolvasni.Végül még 1 dolgot el kell árulnom. Mindenkinek jó otthon, de már nagyon várjuk, hogy az iskolapadban lássunk benneteket és halljuk azt az őrületes ricsajt a folyosón!

  Kívánok minden tanulónknak és családjának kitartást, jó együttműködést, egészséges, mosolygós tavaszi napokat! Vigyázzatok Magatokra! Maradjatok otthon! 

  Üdvözlettel igazgató néni

oldal:

Újdonságok

Kapcsolat

 • ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút
  Ul. J. Stampayho 929/80, 943 42 Gbelce
 • +421 36 75 92 441
  +421 905 279 115

Fényképalbum