Zoznam tried › Trieda 9

Zoznamy žiakov: 123456789
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Dénesová
Učebňa: 9.tr.
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
 1.  1    Bajza Mária Kitti
 2.  3    Fülöp Bence
 3.  4    Fűri Lóránt
 4.  5    Gáspár Napsugár Ajándék
 5.  6    Getler László Márk
 6.  7    Jóža Ronald
 7.  8    Kollárová Barbara
 8.  9    Kovács Zsombor László
 9.  10    Méri Kevin
 10.  11    Pásztor Daniel
 11.  12    Poláková Zsófia
 12.  13    Považaiová Veronika
 13.  14    Sebők Viktória
 14.  15    Szűcs Roland
 15.  16    Šillo Dániel
 16.  17    Vágvöldiová Szimonetta
 17.  18    Vincze Gergő
 18.  19    Balážová Vanessa

© aScAgenda 2022.0.1316 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2022

Novinky

Kontakt

  • ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút
    Ul. J. Stampayho 929/80, 943 42 Gbelce
  • +421 36 75 92 441
    +421 905 279 115

Fotogaléria