Zoznam tried › Trieda 6

Zoznamy žiakov: 234567891
Triedny učiteľ: Mgr. Csaba Geri
Učebňa: 5.tr.
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 6
Kat. číslo Meno Priezvisko   
 1.  1    Bajza István Dániel
 2.  2    Fodor Lilla
 3.  3    Fűri Zalán
 4.  4    Hájasová Dorina
 5.  5    Kotasz Noel
 6.  6    Kunyik Sára
 7.  7    Lévaiová Natália
 8.  8    Majer Sebastián
 9.  10    Nagy Tamás Dániel
 10.  11    Porubská Bianka
 11.  12    Prókai Máté Bencze
 12.  13    Toma Dániel
 13.  14    Tóth Csaba Viktor
 14.  15    Trnavská Erika
 15.  16    Vaš Csongor

© aScAgenda 2023.0.1366 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.08.2022

Novinky

Kontakt

  • ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút
    Ul. J. Stampayho 929/80, 943 42 Gbelce
  • +421 36 75 92 441
    +421 905 279 115

Fotogaléria