Zoznam tried › Trieda 9

Zoznamy žiakov: 234567891
Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Szekeres
Učebňa: 8.tr.
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
 1.  2    Földes László
 2.  3    Horváth András Dominik
 3.  4    Jakab Levente
 4.  5    Jarábek Zoltán
 5.  6    Jávorka Daniel
 6.  7    Jobbágy Sára
 7.  8    Kasnerová Karmen
 8.  9    Kunyik Botond
 9.  10    Mészáros Virág
 10.  11    Molnár Marián
 11.  12    Szabó Dávid
 12.  13    Trnavská Karolina
 13.  14    Zahradniček Ádám
 14.  15    Kozáková Rebeka

© aScAgenda 2023.0.1366 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.08.2022

Novinky

Kontakt

  • ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút
    Ul. J. Stampayho 929/80, 943 42 Gbelce
  • +421 36 75 92 441
    +421 905 279 115

Fotogaléria