Zoznam tried › Trieda 3

Zoznamy žiakov: 234567891
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Szórádová
Učebňa: 2.tr.
Počet žiakov: 9, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 3
Kat. číslo Meno Priezvisko   
 1.  1    Csepigová Dorka
 2.  2    Gál Jozef
 3.  3    Horváth Ádám
 4.  4    Musela Zalán
 5.  5    Popellar Krisztian
 6.  6    Récsei Barnabás
 7.  7    Szabó Balázs
 8.  8    Szilvová Dorina
 9.  9    Mátyusová Ivana

© aScAgenda 2023.0.1366 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.08.2022

Novinky

Kontakt

  • ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce - Stampay János Alapiskola Köbölkút
    Ul. J. Stampayho 929/80, 943 42 Gbelce
  • +421 36 75 92 441
    +421 905 279 115

Fotogaléria